2021-03-08     Beaty, Juliana, Wincentego     WITAMY NA STRONIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ROPIE
Strona główna -> Gminna Biblioteka Publiczna w Ropie

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Ropie w ramach Programu Biblioteki Narodowej - Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa: „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” Priorytet 1 - otrzymała dofinansowanie w wysokości  2790 zł. 

 

 


 
 

 

 

 

 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Ropie w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” Priorytet 2 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych (szkół stopnia podstawowego i gimnazjów) otrzymała dofinansowanie w wysokości  5366 zł. 

 


 

W 2014 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Ropie wraz z Filią w Łosiu bierze udział
w programie "Akademia Orange dla bibliotek", którego celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania.

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcą skorzystać z bezpłatnego Internetu
do Gminnej Biblioteki Publicznej w Ropie oraz Filii w Łosiu w godzinach ich otwarcia.

Prosimy również o korzystanie z katalogu on-line:

www.ropa-gbp.sowwwa.pl

 Gminna Biblioteka Publiczna w Ropie w ramach Konkursu Grantowego „Aktywna Biblioteka” otrzymała dofinansowanie w wysokości 4.500 zł na realizację projektu p.n. „Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu”. Projekt skierowany jest do wszystkich zainteresowanych seniorów z terenu Gminy Ropa i będzie realizowany od 1 maja 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. W ramach projektu uczestnicy skorzystają z zajęć komputerowych dostosowanych do ich potrzeb i zainteresowań oraz cyklu prelekcji pt. „Aktywne starzenie się”.

Zapraszamy wszystkich chętnych. Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ropie, tel. 18 353 41 50.

 

  

 


 Katalog 33 bibliotek województwa małopolskiego


 


 
W wyniku ostatniej powodzi w całej Polsce ucierpiało wiele gminnych bibliotek publicznych, także Gminna Biblioteka Publiczna w Ropie. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uruchomiło dodatkowy nabór do programu „Infrastruktura bibliotek” w celu usunięcia szkód spowodowanych powodzią. Pani Barbarze Radzik, kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Ropie, udało się pozyskać ponad 21 tysięcy na remont. Dotacja została przeznaczona na wysuszenie i odmalowanie ścian biblioteki, wymianę posadzki
i drzwi wejściowych. Środki finansowe Ministerstwa
umożliwiły właściwe funkcjonowanie biblioteki zniszczonej wskutek powodzi.

PROJEKT ZREALIZOWANO Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

 

 

 

 


 
Źródło finansowania projektu

  • Nazwa Programu Operacyjnego
   MRPO – Małopolski Regionalny Program Operacyjny
  • Numer i nazwa Osi Priorytetowej
   1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy
  • Numer i nazwa Działania
   1.2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego

Opis projektu

  • Tytuł projektu : Budowa zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami 33 bibliotek publicznych w województwie małopolskim z użyciem technologii teleinformatycznych.
  • Rodzaj projektu: Budowa lub rozbudowa systemów udostępniających e-usługi publiczne w zakresie administracji publicznej, ochrony zdrowia, turystyki, edukacji, oświaty, gospodarki komunalnej.
  • Numer i nazwa tematu priorytetowego: Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja itp.).
  • Forma finansowania: pomoc bezzwrotna.
  • Miejsce realizacji projektu: województwo małopolskie, powiaty: gorlicki, miechowski, nowosądecki, nowotarski, olkuski.
  • Liczba czytelników, którzy w 2009 roku korzystali z ich zbiorów to 88 404 osoby, a zbiory będące w posiadaniu tych bibliotek to 1 258 889 woluminów.
  • Partnerzy projektu zdecydowali się na stworzenie zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami. Działania inwestycyjne będą obejmować zarówno zakup wymaganego sprzętu (komputerów) wraz z instalacją i oprogramowaniem, jak również wdrożenie systemu informatycznego dla 33 bibliotek i ich filii.
  • Każda z bibliotek gminnych razem z filiami będzie tworzyła centralny katalog zawierający, zależnie od przyjętych przez bibliotekę założeń, bazę zasobów i/lub bazę bibliograficzną. Jednocześnie każda z bibliotek będzie pracowała z centralną bazą czytelników gminy.
  • Dla wszystkich baz zostanie uruchomiony portal internetowy z multiwyszukiwarką, która pozwoli na równoczesne przeszukiwanie wszystkich baz w powiecie.
  • Projekt w dużej części opiera się na istniejących w placówkach zasobach komputerowych, które będą wykorzystane do projektu. Dlatego biblioteki poprzez projekt uzupełniają swoje wyposażenie jedynie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wdrożenia systemu.

Oddziaływania projektu

  • Wysoki poziom dostępności do usług publicznych.
  • Podniesiona jakość obsługi czytelników bibliotek gminnych, poprzez standaryzację i automatyzację usług i zdalny dostęp do baz danych.
  • Zwiększony zasób zbiorów poprzez wirtualne połączenie zasobów 33 placówek.
  • Powiązanie technologii ICT z tradycyjnymi obszarami wiedzy.
  • Zwiększony dostęp do informacji i wiedzy.
  • Zrealizowana unijna polityka zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i wiejskich w zakresie dostępu do usług bibliotecznych.
  • Zwiększony dostęp do usług publicznych przez osoby niepełnosprawne.
  • Stworzone możliwości zdobywania informacji i wiedzy niezależnie od statusu materialnego, pochodzenia społecznego i geograficznego.
  • Wyeliminowane niekorzystne podziały społeczne.

 

Opracowanie: Miejska Biblioteka Publiczna w Gorlicach.

 

 

 


 Odwiedzin :
Kontakt: Gminny Ośrodek Kultury, 38-312 Ropa 780, tel/fax 18 353 06 11, e-mail: gokropa@wp.pl 
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska