2021-03-08     Beaty, Juliana, Wincentego     WITAMY NA STRONIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ROPIE

W dniu 25 kwietnia 1995r. na mocy Uchwały nr VIII/48/95 Rady Gminy w Ropie utworzony został GMINNY OŚRODEK KULTURY. Jednocześnie na mocy Uchwały Rady Gminy nr VIII/49/95 nadany został STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, który stanowi podstawę jego działalności. GOK w Ropie rozpoczął swoją działalność od dnia 1 lipca 1995r. W pierwszym okresie GOK był jednostką Urzędu Gminy jako zakład budżetowy. Od roku 2001 przekształcony został w samorządową instytucję. W latach od 1995r. do 2003r. siedziba GMINNEGO OŚRODKA KULTURY w ROPIE mieściła się w pomieszczeniach Remizy OSP - aktualnie budynek Urzędu Gminy Ropa. Od stycznia 2004r. GOK ma swoją siedzibę w nowo wybudowanym budynku Gimnazjum obok Gminnej Biblioteki Publicznej. Działalność GOK prowadzona jest w oparciu o środki finansowe z dotacji Urzędu Gminy, z dochodów własnych ze świadczonych usług (ksero, laminowanie, fax, wydruki komputerowe), pozyskiwane ze źródeł zewnętrznych (udział w konkursach grantowych). Od roku 2004r. przy GOK funkcjonuje Gminne Centrum Informacji służące zwłaszcza osobom bezrobotnym. Działa ono w oparciu o sprzęt dofinansowany ze środków Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”. Przy organizowaniu życia kulturalnego w gminie GOK prowadzi stałą współpracę z samorządem gminnym, dyrekcjami szkół i przedszkoli z terenu gminy, lokalnymi stowarzyszeniami: Ludowym Uczniowskim Klubem Sportowym „TYTAN” przy Gimnazjum w Ropie, Stowarzyszeniem Pogranicza, Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Ropa, Akcją Katolicką, Stowarzyszeniem Producentów Żywca Wołowego, Gorlickim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym działającym na terenie Zbiornika Wodnego w Klimkówce, parafiami, Kołami Gospodyń Wiejskich, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, działającymi na terenie gminy. Dotychczasowe działania Gminnego Ośrodka Kultury w Ropie skupiały się między innymi na:   

 - organizowaniu gminnych konkursów (Palm Wielkanocnych, Pisanek i Plastyki Obrzędowej, Wieńców Dożynkowych, plastycznych, itp.),

- organizowaniu gminnych przeglądów (Dorobku Artystycznego Przedszkoli, Szkół oraz Kolęd i Pastorałek),

- organizowaniu festynów kulturalnych i sportowo - rekreacyjnych o zasięgu gminnym z różnych okazji (Dzień św. Floriana, Dzień Dziecka, Dożynki, itp.),

- współorganizowaniu imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych ze szkołami i organizacjami funkcjonującymi na terenie gminy (,,Przy muzyce o sporcie” na rzecz budowy gimnazjum w Ropie - współorganizacja z dyrekcją gimnazjum; ,,Łemkowski Kermesz” - współorganizacja z parafią greko-katolicką w Łosiu, itp.),

- organizowanie festynów i koncertów nad zalewem ,,Klimkówka” w Klimkówce o zasięgu ponadgminnym (Festyn „Pożegnanie Lata”, Festyn ,,Lato w Klimkówce” - z udziałem min. takich gwiazd muzyki rozrywkowej jak: Gabriel Fleszar, Artur Gadowski, M.A.F.I.A., Stauros, Gronicki , Krywań, UNIVERSE),

- organizowanie imprez o zasięgu międzynarodowym (Przegląd Kolęd, Maraton Pływacki na Zbiorniku Wodnym w Klimkówce),

- organizowanie i współorganizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych w takich dziedzinach jak: piłka nożna, piłka siatkowa, biegi przełajowe, narciarstwo alpejskie, jak również współorganizowanie udziału w zawodach o zasięgu powiatowym i wojewódzkim (biegi przełajowe, piłka siatkowa-plażowa, narciarstwo alpejskie),

- organizowanie uroczystości gminnych z okazji obchodów świąt państwowych; rocznic oraz innych (Święto Konstytucji 3 Maja, Dożynki, Rocznica Odzyskania Niepodległości, Mikołajki dla dzieci, itp.),

- prowadzenie zajęć w świetlicy i pracowni komputerowej dla dzieci i młodzieży.

 Instytucją kieruje Pan Zdzisław Niezgoda Dyrektor GOK w Ropie –  tel. 0668 430 925

Poniżej kilka fotografii dokumentujących dotychczasową działalność GOK


 

 

Odwiedzin :
Kontakt: Gminny Ośrodek Kultury, 38-312 Ropa 780, tel/fax 18 353 06 11, e-mail: gokropa@wp.pl 
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska