2021-03-08     Beaty, Juliana, Wincentego     WITAMY NA STRONIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ROPIE
Strona główna -> Inwestycje na terenie Stanicy Wodnej

 

Gmina Ropa realizuje projekt pn. „Zagospodarowanie Zbiornika Klimkówka”, który współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM), działanie: 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałanie: 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału turystycznego Zbiornika Klimkówka przez budowę ogólnodostępnego kompleksu obiektów turystycznych. Partnerem Gminy Ropa w realizowanym zadaniu jest Gmina Uście Gorlickie. 

I etap realizacji projektu - budowa 3-stopniowego nabrzeża o funkcji zabezpieczającej i wypoczynkowej o długości 145 m  <<kliknij w link lub w zdjęcie>>

Odwiedzin :
Kontakt: Gminny Ośrodek Kultury, 38-312 Ropa 780, tel/fax 18 353 06 11, e-mail: gokropa@wp.pl 
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska